Werken in de regio Venray

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Vacature: Programmamanager thema Digitalisering voor netwerk Zuid-Limburg

Werkgever:Robuust
Plaats:Eindhoven

Heb jij ervaring met verandertrajecten op terrein van digitalisering en draag jij graag bij aan de toekomst van zorg en ondersteuning in Zuid-Limburg? Samenwerkingsverband Zuid-Limburg is op zoek naar een programmamanager Digitalisering voor 24 tot 28 uur per week. Zowel ZZP’ers als mensen die in loondienst willen werken worden uitgenodigd om te solliciteren. Interesse gewekt? Lees dan zeker verder!

Wat doet Robuust?

Robuust begeleidt organisaties en netwerken in zorg en welzijn bij (complexe) samenwerking en verandering. Samenwerking die bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners van Zuid-Nederland en nodig is om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Het accent van ons werk ligt op het versterken van de eerstelijnszorg. Maar die zorg staat niet op zich. In de context waarin de eerstelijnszorg werkt hebben wij ook te maken met het sociale domein, nulde en tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en bedrijfsleven.

Robuust is een regionale ondersteuningsstructuur (ROS) en maakt onderdeel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Wij richten ons op Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland.

Het samenwerkingsverband Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg werken 16 Zuid-Limburgse gemeenten, CZ en VGZ, GGD Zuid-Limburg, Mijnstreek Coalitie, Alliantie Santé met organisaties in zorg en welzijn en inwonersvertegenwoordigers uit de regio samen aan een gezond en goed leven in Zuid-Limburg. Zij doen dat onder de naam Team Zuid-Limburg. Richtinggevend voor deze strategische en domeinoverstijgende samenwerking is een regioplan. Daarin zijn 5 inhoudelijke en 3 randvoorwaardelijke thema’s opgenomen. Digitalisering is er daar één van. Samen moeten zij leiden tot een transformatie die bijdraagt aan een gezond Zuid-Limburg.

Wat ga je doen?

 • De programmamanager Digitalisering geeft leiding aan een themagroep, bestaande uit een afvaardiging van experts uit de bij het thema betrokken domeinen en sectoren. Samen met de themagroep geef je invulling aan een plan van aanpak Digitalisering en stel je de uitvoeringsagenda op. Als programmamanager ben je een pionier en verbind je de verschillende stakeholders. Dit vraagt proactief handelen en het inzichtelijk en bespreekbaar maken van verschillende (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) belangen. Je weet als aanjager op een natuurlijke en actieve manier samenwerking op gang te brengen. Je bent een strateeg, bewaakt de voortgang en jaagt nieuwe initiatieven en projecten aan.
 • Binnen de themalijn Digitalisering is een eerste uitwerking gemaakt van kansrijke initiatieven die bijdragen aan de beoogde regionale transformatie. Voor digitalisering gaat het daarbij bijvoorbeeld om het efficiënter inzetten van de beschikbare capaciteit (en daarmee bijdragen aan het toegankelijk houden van de zorg). Dat kan door bijvoorbeeld door het opzetten van vernieuwde digitaal ondersteunende zorgprocessen, telemonitoring, ondersteuning digitale vaardigheden en verminderen van administratieve druk. Voor deze thema’s ga je in afstemming met zorg- en welzijnsorganisaties kleine pilots opzetten. Na evaluatie ga je deze opschalen binnen Zuid-Limburg.
 • Het inrichten van een goede digitale infrastructuur en verbeterde gegevensuitwisseling zijn randvoorwaarden voor de beoogde transformatie op alle thema’s in het regioplan. Dit wordt op de schaal van Zuid-Limburg opgepakt door Regionale Samenwerkingsorganisaties Zuid-Limburg (RSO). Als programmamanager Digitalisering stem je vanzelfsprekend af en werk je nauw samen met de verantwoordelijke van RSO Zuid-Limburg.
 • De kansrijke initiatieven van digitalisering moeten nog verder worden uitgewerkt en worden “gewogen” op impact en haalbaarheid. Binnen elke themalijn van het regioplan kunnen meerdere projecten starten, met elk een eigen onderliggende coalitie en governance.

De programmamanager stuurt de coördinatie op voortgang van separate thema-onderdelen en de samenhang en verbinding daartussen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • De verdere uitwerking van het plan van aanpak digitalisering en uitvoeringsagenda voor de themalijn digitalisering
 • Het samenbrengen van medewerkers en stakeholders binnen (de projecten van) de themalijn.
 • De organisatorische en inhoudelijke coördinatie van de themalijn digitalisering en verantwoordelijk voor de aanpak en organisatie van de projecten binnen die themalijn.
 • Het leggen van verbindingen, passend bij de themalijn, richting lokale, regionale en landelijke partijen en deelnemen aan diverse overleggen en werkgroepen.
 • Zoeken naar en borgen van nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen binnen de themalijn.
 • Zorgdragen voor en in afstemming met inbreng vanuit het Data Onderzoek Team (DOT) verantwoordelijk voor de evaluatie en monitoring van de themalijn. Inhoudelijke voortgang bewaken.
 • Zorgdragen voor regelmatige afstemming met de bestuurlijk verantwoordelijke van het thema over de voortgang, knelpunten en doet voorstellen voor oplossingsrichtingen.
 • Denkt buiten bestaande kaders en zoekt naar nieuwe manieren van samenwerken voor de (door)ontwikkeling en uitvoering van de projecten.
 • Denkt actief mee en zet zich in voor de verbinding en samenwerkingen tussen de themalijnen.
 • Denkt actief mee aan de (door)ontwikkeling van Team Zuid-Limburg
Plaats in het Team-Zuid-Limburg:

Als programmamanager Digitalisering maak je onderdeel uit van het netwerkondersteuningsbureau Zuid-Limburg. Je werkt nauw samen met de netwerkregisseur (nu nog kwartiermakers) en houdt deze op de hoogte van de resultaten, voortgang en ontwikkelingen binnen de themalijn. Je legt hiermee ook verbinding met het brede regioplan van Team Zuid-Limburg. Het netwerkondersteuningsbureau is nieuw en krijgt de komende periode haar definitieve invulling.

Wie zoeken we?

Een collega

 • met WO- werk- en denkniveau
 • deskundig en ervaren met complexe samenwerkingsorganisaties en met verandertrajecten op terrein van digitalisering en;
 • relevante kennis van (digitaliserings-)processen in grote organisaties;
 • meerdere jaren aantoonbare werkervaring als programmamanager;
 • globale kennis van relevante wet- en regelgeving op terrein van digitalisering;
 • competentie om organisaties en mensen te verbinden. Dit is met name van belang bij de coördinatie en de omgang met alle stakeholders binnen het project;
 • analytisch vermogen. Dit is van belang bij het tijdig signaleren van problemen, het herkennen van (belangrijke) informatie en het leggen van verbanden tussen die gegevens;
 • die sterk is in plannen en resultaatgericht werkt;
 • die snel kan schakelen en stressbestendig is;
 • die goede communicatieve vaardigheden bezit
Wat bieden we?

Het uurtarief wordt in onderling overleg bepaald, waarna de opdracht en afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht met Robuust. In eerste instantie betreft het een periode van een half jaar. Indien je in loondienst treedt, kom je in dienst van Robuust in de functie van programmamanager met een hierbij behorende marktconform salaris, een eindejaarsuitkering en flexibele werktijden. Gedurende het half jaar zal op basis van de ontwikkelingen bekeken worden naar een verdere verlenging.

Vragen?

Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Lidy van der Goot, kwartiermaker voor het regioplan in regio Zuid-Limburg via 06-27116054 Voor overige vragen kun je contact opnemen met Marlie van Santvoort, programmamanager in de regio Zuid-Limburg vanuit Robuust, via 06-27918578

Solliciteren?

Heb je interesse mail dan zo spoedig mogelijk jouw motivatiebrief en cv aan info@rosrobuust.nl

Deze vacature is niet meer vacant: Programmamanager thema Digitalisering voor netwerk Zuid-Limburg

Werkgever:Robuust
Plaats:Limburg

Oorspronkelijke vacature omschrijving:

Heb jij ervaring met verandertrajecten op terrein van digitalisering en draag jij graag bij aan de toekomst van zorg en ondersteuning in Zuid-Limburg? Samenwerkingsverband Zuid-Limburg is op zoek naar een programmamanager Digitalisering voor 24 tot 28 uur per week. Zowel ZZP’ers als mensen die in loondienst willen werken worden uitgenodigd om te solliciteren. Interesse gewekt? Lees dan zeker verder!

Wat doet Robuust?

Robuust begeleidt organisaties en netwerken in zorg en welzijn bij (complexe) samenwerking en verandering. Samenwerking die bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners van Zuid-Nederland en nodig is om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Het accent van ons werk ligt op het versterken van de eerstelijnszorg. Maar die zorg staat niet op zich. In de context waarin de eerstelijnszorg werkt hebben wij ook te maken met het sociale domein, nulde en tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en bedrijfsleven.

Robuust is een regionale ondersteuningsstructuur (ROS) en maakt onderdeel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Wij richten ons op Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland.

Het samenwerkingsverband Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg werken 16 Zuid-Limburgse gemeenten, CZ en VGZ, GGD Zuid-Limburg, Mijnstreek Coalitie, Alliantie Santé met organisaties in zorg en welzijn en inwonersvertegenwoordigers uit de regio samen aan een gezond en goed leven in Zuid-Limburg. Zij doen dat onder de naam Team Zuid-Limburg. Richtinggevend voor deze strategische en domeinoverstijgende samenwerking is een regioplan. Daarin zijn 5 inhoudelijke en 3 randvoorwaardelijke thema’s opgenomen. Digitalisering is er daar één van. Samen moeten zij leiden tot een transformatie die bijdraagt aan een gezond Zuid-Limburg.

Wat ga je doen?

 • De programmamanager Digitalisering geeft leiding aan een themagroep, bestaande uit een afvaardiging van experts uit de bij het thema betrokken domeinen en sectoren. Samen met de themagroep geef je invulling aan een plan van aanpak Digitalisering en stel je de uitvoeringsagenda op. Als programmamanager ben je een pionier en verbind je de verschillende stakeholders. Dit vraagt proactief handelen en het inzichtelijk en bespreekbaar maken van verschillende (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) belangen. Je weet als aanjager op een natuurlijke en actieve manier samenwerking op gang te brengen. Je bent een strateeg, bewaakt de voortgang en jaagt nieuwe initiatieven en projecten aan.
 • Binnen de themalijn Digitalisering is een eerste uitwerking gemaakt van kansrijke initiatieven die bijdragen aan de beoogde regionale transformatie. Voor digitalisering gaat het daarbij bijvoorbeeld om het efficiënter inzetten van de beschikbare capaciteit (en daarmee bijdragen aan het toegankelijk houden van de zorg). Dat kan door bijvoorbeeld door het opzetten van vernieuwde digitaal ondersteunende zorgprocessen, telemonitoring, ondersteuning digitale vaardigheden en verminderen van administratieve druk. Voor deze thema’s ga je in afstemming met zorg- en welzijnsorganisaties kleine pilots opzetten. Na evaluatie ga je deze opschalen binnen Zuid-Limburg.
 • Het inrichten van een goede digitale infrastructuur en verbeterde gegevensuitwisseling zijn randvoorwaarden voor de beoogde transformatie op alle thema’s in het regioplan. Dit wordt op de schaal van Zuid-Limburg opgepakt door Regionale Samenwerkingsorganisaties Zuid-Limburg (RSO). Als programmamanager Digitalisering stem je vanzelfsprekend af en werk je nauw samen met de verantwoordelijke van RSO Zuid-Limburg.
 • De kansrijke initiatieven van digitalisering moeten nog verder worden uitgewerkt en worden “gewogen” op impact en haalbaarheid. Binnen elke themalijn van het regioplan kunnen meerdere projecten starten, met elk een eigen onderliggende coalitie en governance.

De programmamanager stuurt de coördinatie op voortgang van separate thema-onderdelen en de samenhang en verbinding daartussen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • De verdere uitwerking van het plan van aanpak digitalisering en uitvoeringsagenda voor de themalijn digitalisering
 • Het samenbrengen van medewerkers en stakeholders binnen (de projecten van) de themalijn.
 • De organisatorische en inhoudelijke coördinatie van de themalijn digitalisering en verantwoordelijk voor de aanpak en organisatie van de projecten binnen die themalijn.
 • Het leggen van verbindingen, passend bij de themalijn, richting lokale, regionale en landelijke partijen en deelnemen aan diverse overleggen en werkgroepen.
 • Zoeken naar en borgen van nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen binnen de themalijn.
 • Zorgdragen voor en in afstemming met inbreng vanuit het Data Onderzoek Team (DOT) verantwoordelijk voor de evaluatie en monitoring van de themalijn. Inhoudelijke voortgang bewaken.
 • Zorgdragen voor regelmatige afstemming met de bestuurlijk verantwoordelijke van het thema over de voortgang, knelpunten en doet voorstellen voor oplossingsrichtingen.
 • Denkt buiten bestaande kaders en zoekt naar nieuwe manieren van samenwerken voor de (door)ontwikkeling en uitvoering van de projecten.
 • Denkt actief mee en zet zich in voor de verbinding en samenwerkingen tussen de themalijnen.
 • Denkt actief mee aan de (door)ontwikkeling van Team Zuid-Limburg
Plaats in het Team-Zuid-Limburg:

Als programmamanager Digitalisering maak je onderdeel uit van het netwerkondersteuningsbureau Zuid-Limburg. Je werkt nauw samen met de netwerkregisseur (nu nog kwartiermakers) en houdt deze op de hoogte van de resultaten, voortgang en ontwikkelingen binnen de themalijn. Je legt hiermee ook verbinding met het brede regioplan van Team Zuid-Limburg. Het netwerkondersteuningsbureau is nieuw en krijgt de komende periode haar definitieve invulling.

Wie zoeken we?

Een collega

 • met WO- werk- en denkniveau
 • deskundig en ervaren met complexe samenwerkingsorganisaties en met verandertrajecten op terrein van digitalisering en;
 • relevante kennis van (digitaliserings-)processen in grote organisaties;
 • meerdere jaren aantoonbare werkervaring als programmamanager;
 • globale kennis van relevante wet- en regelgeving op terrein van digitalisering;
 • competentie om organisaties en mensen te verbinden. Dit is met name van belang bij de coördinatie en de omgang met alle stakeholders binnen het project;
 • analytisch vermogen. Dit is van belang bij het tijdig signaleren van problemen, het herkennen van (belangrijke) informatie en het leggen van verbanden tussen die gegevens;
 • die sterk is in plannen en resultaatgericht werkt;
 • die snel kan schakelen en stressbestendig is;
 • die goede communicatieve vaardigheden bezit
Wat bieden we?

Het uurtarief wordt in onderling overleg bepaald, waarna de opdracht en afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht met Robuust. In eerste instantie betreft het een periode van een half jaar. Indien je in loondienst treedt, kom je in dienst van Robuust in de functie van programmamanager met een hierbij behorende marktconform salaris, een eindejaarsuitkering en flexibele werktijden. Gedurende het half jaar zal op basis van de ontwikkelingen bekeken worden naar een verdere verlenging.

Vragen?

Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Lidy van der Goot, kwartiermaker voor het regioplan in regio Zuid-Limburg via 06-27116054 Voor overige vragen kun je contact opnemen met Marlie van Santvoort, programmamanager in de regio Zuid-Limburg vanuit Robuust, via 06-27918578

Solliciteren?

Heb je interesse mail dan zo spoedig mogelijk jouw motivatiebrief en cv aan info@rosrobuust.nl