Werken in de regio Venray

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Vacature: Manager Onderwijs & Kwaliteit

Werkgever:SVO|PL
Plaats:Limburg

SVO|PL is op zoek naar een verbindende en inspirerende manager Onderwijs en Kwaliteit.

Over SVO|PL

De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) is het bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur in de regio met ruim 6100 leerlingen en ca 800 medewerkers.

SVO|PL-scholen voorzien in elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten optimaal te benutten en ontwikkelen. Wij bieden met partners in de regio op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten.

Motto in de missie is: Voor elk kind het beste onderwijs.

Over de functie

Samen met de beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en de informatie systeemspecialist vorm je het team Onderwijs en Kwaliteit dat binnen SVO|PL verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling op bestuursniveau. Je vervult een schakelfunctie niet alleen tussen bestuur en scholen maar ook met andere onderwijspartners in de regio als het gaat om aansluiting en verbinding. De strategienota SVO|PL en de hiervan afgeleide schoolplannen en kwaliteitshandboek zijn leidend in het onderwijsbeleid.

Wat ga je doen?

 • Het bestuur adviseer je over de school overstijgende onderwijsontwikkeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor de verdere inrichting en borging van de kwaliteitszorg van het onderwijs op bestuursniveau. Je analyseert en monitort onderwijsresultaten, je vertaalt data naar analyse en acties waarbij je adviseert over risico’s en kansen die je ziet op school en of bestuursniveau. Je werkt vanuit de PDCA cyclus zoals die vastgelegd is in het Kwaliteitshandboek.
 • Je adviseert scholen en bestuur als het gaat om het inspectiekader. Aanpassingen in het kader vertaal je naar het Kwaliteitshandboek. Je bereidt voor en begeleidt bezoeken van de onderwijsinspectie.
 • Je ondersteunt de scholen bij het opstellen van hun managementrapportages. Hierbij ben je een gewaardeerde sparringpartner en adviseur voor de scholen. Jouw adviezen sluiten aan op de onderwijspraktijk van de betreffende school. Je doet dat op een afgewogen manier waarbij je de juiste balans vindt tussen gedegen kwaliteitszorg, sturen met cijfers, het voeren van een goed gesprek en een scherpe advisering.
 • Je bent vanuit het bestuur betrokken bij contacten met onderwijspartners in de regio Zuid Limburg. Het betreft dan zowel de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs als de overgang van het vervolgonderwijs. Je draagt bij aan een zo goed mogelijke overgang tussen de verschillende sectoren.
 • Je stimuleert de kennisuitwisseling tussen en de professionalisering van onze onderwijsprofessionals. Je doet dit samen met de scholen en de betrokken medewerkers van het bestuursniveau.
 • Je geeft leiding aan het team dat bestaat uit een informatie systeemspecialist en een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit

In deze functie ben je betrokken bij alle aspecten van de PDCA cyclus en draag je bij aan het cyclisch en opbrengstgericht werken op bestuurs- en schoolniveau.

Wat heb je in huis?

 • je hebt minimaal 5 jaar ervaring met kwaliteitsmanagement in het onderwijs.
 • Je hebt minimaal post HBO-WO werk- en denkniveau en een achtergrond in onderwijskunde
 • Je weet op inspirerende wijze draagvlak en verbinding te creëren.
 • Je beschikt over uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden waarbij je in staat bent een grote mate van stijlflexibiliteit toe te passen
 • Je bent een stevige persoonlijkheid en op alle niveaus een goede gespreks- en sparringadviseur inzake onderwijsvraagstukken.
 • Je bent veelzijdig in je aanpak, adviezen en ideeën. Je kunt snel schakelen tussen de verschillende perspectieven en belangen: de

  omgeving van Parkstad, SVO|PL als bestuur en de scholen die je adviseert en steunt.
 • Je bent bekend met actuele ontwikkelingen zoals passend onderwijs, basisvaardigheden en kansengelijkheid.
Positionering en arbeidsvoorwaarden

Deze managementfunctie binnen het SVO|PL-Bestuursbureau is op stichtingsniveau gepositioneerd. U rapporteert rechtstreeks aan de portefeuillehouder onderwijs (voorzitter van het CvB).Het aan de functie verbonden salaris is conform schaal 12, CAO VO.

Geïnteresseerd?

Reageer dan voor 15 december door je cv en motivatie te mailen naar: info@svopl.nl Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de heer Ron Bonekamp (voorzitter CvB, portefeuillehouder onderwijs), bereikbaar via 045-5712597